• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Vydavatelská činnost

 

Odborná redakční rada má 7 členů z různých oblastí právní i pedagogické činnosti a tvoří ji:

 

Předseda redakční rady:

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., zastával řadu funkcí na Ministerstvu vnitra. Absolvent Policejní akademie ČR v Praze a Akadémie Policajného zboru v Bratislavě. Člen rozkladové komise ministra zdravotnictví, kultury a ministra dopravy. Lektor obecné části správního práva na Institutu pro veřejnou správu. Člen rozkladové komise ministra vnitra a poradní komise ministra vnitra ve věcech služebního poměru. Člen komise Legislativní rady vlády pro správní právo. Nyní zastává pozici ředitele kanceláře náměstkyně ministra vnitra. Pedagog na několika vysokých školách. Spoluautor či člen autorského kolektivu některých publikací se zaměřením na kriminalistiku, zejména úvod do kriminalistiky a její vývoj, a na právo, zejména správní (bezpečnostní) právo. Autor a spoluautor několika desítek článků s tématikou kriminalistické vědy, práva či bezpečnostních orgánů v odborných i veřejně dostupných periodikách. 

 

Členové:

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. , pedagog  Právnická fakulta UK, Ústav právních dějin, obor - právní historie

JUDr.  Petr Šedivý, Ph.D., LL.M., dlouholetý příslušník Policie ČR, působící na řadě významných funkcí v rámci Inspekce Policie ČR (Inspekce ministra vnitra). V současné době ředitel exekutorského úřadu. Absolvent Policejní akademie ČR v Praze a Akadémie Policajného zboru v Bratislavě. Následně absolvoval doktorandské studium na Fakultě práva, Panevropské vysoké škole. Pedagog na Vysoké škole Karlovy Vary, Metropolitní Univerzitě v Praze.

JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D., LL.M., DBA, advokát, pedagog  Metropolitní Univerzita Praha,  VŠAP Praha, lektor, obor - obchodní právo

JUDr. PhDr. Josef Ťoukálek, Ph.D., LL.M., DBA, dr. h. c., advokát, stálý autor pro  VERLAG Dashöfer, pedagog  Metropolitní Univerzita Praha,  VŠAP Praha, lektor, obor - průmyslové vlastnictví

Ing. Pavel Jakoubek, členem komory daňových poradců ČR, člen Komory certifikovaných účetních, bilanční účetní  a účetní expert, obor daně a účetnictví

Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutor Praha 9, lektor - občanské právo a exekuce

 

Funkční období odborné redakční rady je pětileté, tj. do roku 2023.