• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Ochranné známky pro zaměstnance veřejné správy (Kod: 026)

Ochranné známky pro zaměstnance veřejné správy

Popis semináře:
Cílem semináře je poskytnout vymezenému okruhu zaměstnanců veřejné správy znalosti právní úpravy ochranných známek (tzv. známkového práva), možných způsobů zneužívání ochranných známek a prostředků právní ochrany před jejich zneužíváním.

Cílová skupina:

Seminář je určen zejména zaměstnancům České obchodní inspekce, celních orgánů a Policie ČR.

Anotace:

Seminář v úvodní části seznamuje s pojmem a společenskou funkcí ochranné známky a se systémem právní úpravy ochranných známek v ČR. Dále navazují výklady o právech a povinnostech majitelů ochranných známek    při jejich využívání, včetně institutů licence a vyčerpání práv z ochranné známky podle zákona o ochranných známkách. Největší pozornost je v semináři věnována problematice možného zneužívání ochranných známek třetími osobami a soukromoprávních i veřejnoprávních prostředků ochrany před ním. Závěrečná část semináře   je orientována na vztahy české právní úpravy ochranných známek a  právní úpravy EU.

Místo konání:

Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání:

bude upřesněno

Prezence: 9.00 - 9.30; výklad: 9.30 - 14.00, 14.30 - 16.00

OBSAH SEMINÁŘE:  Ochranné známky pro zaměstnance veřejné správy

1. Pojem a společenská funkce ochranné známky
2. Systém právní úpravy ochranné známky – úprava v odvětvích práva občanského, trestního a správního
3. Práva a povinnosti majitele ochranných známek při jejich využívání
4. Licence podle zákona o ochranných známkách
5. Vyčerpání práv z ochranných známek
6. Možné způsoby zneužívání ochranných známek třetími osobami
7. Soukromoprávní prostředky ochrany při porušení ochranných známek
8. Veřejnoprávní prostředky ochrany při porušení ochranných známek
9. Vztahy české právní úpravy ochranných známek s celoevropskými právními předpisy

Právní předpisy:

z.č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách
z.č. 221/2006 Sb., zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
vyhl. č. 97/2004 Sb., vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách
z.č. 14/1993 Sb., zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
z.č. 306/2009 Sb,. trestní zákoník
z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele
z.č. 64/1986 Sb,. zákon o České obchodní inspekci
z.č. 191/1999 Sb., zákon o opatření týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
z.č. 13/1993 Sb., celní zákon
z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušování některých práv duševního vlastnictví a opatřeních, jež mají být přijata vůči zboží, které prokazatelně taková práva porušilo
Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1383/2003  o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušování některých práv duševního vlastnictví a opatřeních, jež mají být přijata vůči zboží, které prokazatelně taková práva porušilo.

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


 


Cena: 2 950 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH