• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Ochranné známky (Kod: 019)

Ochranné známky

Popis semináře:
Účelem semináře je seznámit pracovníky ve státní správě s povinnostmi podnikatelů při užívání ochranných známek, aby se seznámili se známkovým právem, konkrétně s možnými způsoby jeho porušování při označování zboží nebo při poskytování služeb.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Anotace:
Ochranné známky mají sloužit k identifikaci podnikatelů a nebo jejich výrobků či jimi poskytovaných služeb tak, aby si spotřebitel právě s touto ochrannou známkou spojil správného výrobce. Právě označení ochrannou známkou má pro spotřebitele význam v tom, že najde zboží, které očekává (tj. zboží s určitými vlastnostmi či kvalitou).
Bohužel však dochází k tomu, že ochrannou známkou jsou označovány výrobky (nebo poskytovány služby), které nemají žádnou spojitost s jejím majitelem. V takovém případě dochází k jejich porušování a je nutné, aby byl zajištěn (nejen soukromoprávně) postih neoprávněného uživatele. Postih veřejnoprávní cestou nemusí jen nastat na základě trestního zákoníku, ale existují i další veřejnoprávní předpisy, ať už je to zákon na ochranu spotřebitele nebo zákon o opatření týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Nakonec je třeba upozornit na institut vyčerpání práv plynoucích z ochranné známky, který je v této souvislosti často nesprávně vykládán.

OBSAH SEMINÁŘE:
1. Pojem a právní úprava ochranných známek
2. Práva majitele ochranných známek při jejich využívání
3. Možné způsoby zneužívání ochranných známek třetími osobami
4. Vyčerpání práv z ochranných známek
5. Prostředky ochrany při porušení ochranných známek
6. Licence
7. Vztah české právní úpravy ochranných známek s celoevropskými právními předpisy
8. Diskuse a závěr

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 630 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH