• IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.

Katastr nemovitostí (Kod: 004)

Katastr nemovitostí

Popis semináře:
Určeno pro právnickou i neprávnickou veřejnost, která se zabývá podnikáním v oblasti nemovitostí, developery, pracovníky realitních kanceláří, ale i pracovníky státní správy, kteří se v rámci své působnosti setkávají s nemovitostmi.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

OBSAH SEMINÁŘE:

Katastr nemovitostí a nový občanský zákoník a další související právní předpisy

 1. Předmět katastru nemovitostí
 2. Údaje na listu vlastnictví §12 kat.Z od 1.7.2009   
 3. Závazné údaje katastru nemovitostí pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí
 4. Označení nemovitostí v listinách
 5. Geometrický plán
 6. Zápisy do katastru nemovitostí
 7. Zápisy vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí
 8. Předmět vkladu na základě §36 KaV
 9. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
 10. Označení účastníků řízení
 11. Přílohy návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 12. Katastrální úřad – řízení o povolení vkladu
 13. Zjištění projevu vůle účastníků
 14. Rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu
 15. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad práva
 16. Záznam práv do katastru nemovitostí
 17. Zápis vlastnického práva k nově zapisované budově od 1. 3. 2009
 18. Zánik zástavního práva a zánik věcného břemene vyvlastněním
 19. Vznik předkupního práva dle §101 stavebního zákona
 20. Vznik exekutorského zástavního práva
 21. Vznik vlastnického práva pro vydražitele
 22. Změna věcných práv v důsledku uplatnění relativní neplatnosti podle §44a odst.1EŘ
 23. Výmaz zástavních práv a věcných břemen zaniklých právní mocí rozvrhového řízení
 24. Zápis dalších práv do katastru nemovitostí
 25. Poznámka §9 a §10 zákona č.265/1992Sb.
 26. Připravovaný návrh změn zákona č.265/1992Sb. (poznámka spornosti)
 27. Podání učiněné v elektronické formě
 28. Převod el. dokumentu do listinné podoby
 29. Identifikace parcel
 30. Srovnávací sestavení parcel
 31. Poskytování údajů z katastru nemovitostí

                  Diskuse, dotazy

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 630 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH