• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Katastr nemovitostí a kupní smlouva podle nového občanského zákoníku (Kod: 023)

Katastr nemovitostí a kupní smlouva podle nového občanského zákoníku

Popis semináře:
Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí a správy majetku, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, notářům a jejich zaměstnancům. 

Seminář má posluchačům poskytnout základní přehled o obsahu katastru nemovitostí a prohloubit znalosti v oblasti obchodu nemovitostmi a s tím souvisejícího řízení před katastrem nemovitostí.

 

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

 

Datum konání:
bude upřesněno

 

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

 

OBSAH SEMINÁŘE:
  1. Obsah katastru nemovitostí
  2. Číselné řady, druhy číslování parcel
  3. Druhy pozemků
  4. Způsob využití pozemků
  5. Budovy dokončené včetně příslušenství a budovy rozestavěné
  6. Způsob využití budov dokončených
  7. Vodní díla
  8. Stavby, které nejsou předmětem katastru nemovitostí
  9. Závazné údaje evidované v katastru
10. Evidence nemovitostí  z.č. 22/1964 Sb. – navázání na zápisy v pozemkových knihách a  
      založení nové evidence
11. Evidence nemovitostí  od 1.1.1951 do 31.12.1992
12. Vznik katastru nemovitostí z.č. 344/1992 Sb., zrušení evidence nemovitostí a zápis věcných 
      práv  podle  z.č. 265/1992 Sb.
13. Převod nemovité věci podle NOZ
14. Označení účastníků v  řízení
15. Návrh na zahájení řízení
16. Přílohy návrhu na vklad vlastnického práva (kupní smlouva)
17. Zkoumání katastru v řízení o povolení vkladu práva  z.č. 265/1992 Sb.
18. Odvolání proti zamítnutému vkladu
19. Zápis záznamem
20. Poznámka
21. Geometrický plán jako nedílná součást kupní smlouvy
22. Odstoupení od kupní smlouvy podle ujednání účastníků
23. Odstoupení účastníků  od kupní smlouvy dle příslušného ustanovení
24. Zajišťovací převod 
25. Duplicitní vlastnictví
26. Oprava zápisu v katastru nemovitostí 
27. Zápis zániku SJM - záznamem
28. Vydržení vlastnického práva
29. Zápis dražby
30. Podání učiněné v elektronické podobě


V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.
Cena: 3 630 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH