• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Katastr nemovitostí a geometrický plán (Kod: 021)

Katastr nemovitostí a geometrický plán

Popis semináře:
Seminář je určen zejména zaměstnancům státní správy na úseku katastru nemovitostí, územního plánování, stavebního řízení, advokátům, advokátním koncipientům, podnikatelům, kteří se zabývají obchodem nemovitostmi, notářům a jejich zaměstnancům, architektům a též těm, kteří se při své činnosti setkávají s problematikou pozemkových úprav. 


Seminář má posluchačům poskytnout základní přehled o právním režimu nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí a prohloubit znalosti v oblasti manipulace s pozemky, jejich slučování a dělení a řízení před katastrem nemovitostí s pozemkovými úpravami souvisejícího.

 

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

 

Datum konání:
bude upřesněno

 

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

 

 OBSAH SEMINÁŘE:
  1. Obsah katastru nemovitostí
  2. Číselné řady a druhy číslování parcel
  3. Druhy pozemků
  4. Způsob využití pozemků
  5. Budovy dokončené včetně příslušenství a budovy rozestavěné
  6. Způsob využití budov dokončených
  7. Vodní díla
  8. Stavby, které nejsou předmětem katastru nemovitostí
  9. Závazné údaje evidované v katastru
10. Vklad
11. Záznam
12. Poznámka
13. Účel vyhotovení geometrického plánu
14. Zaměření změny hranice katastrálního území popř. hranice územní správní jednotky
15. Rozdělení pozemku
16. Zaměření změny hranice pozemku
17. Zaměření budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru
18. Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
19. Doplnění  souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný
      zjednodušeným způsobem
20. Zaměření průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků ve spojení se
      souhlasným prohlášením
21. Náležitosti obsahu geometrického plánu
22. Vyhotovitel geometrického plánu
23. Ověřování výsledků zeměměřických činností
24. Potvrzování geometrického plánu katastrálním úřadem ( § 80 vyhl.č. 26/2007 Sb.)
25. Platnost geometrického plánu
26. Součinnost s vlastníky při vytyčení hranic pozemků
27. Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice, nesouhlas s vytyčenou hranicí
28. Zápis a zákres geometrického plánu
29. Částečný zápis geometrického plánu
30. Slučování pozemků dle geometrického plánu popř. bez geometrického plánu
31. Oprava údajů v katastru nemovitostí
32. Duplicitní zápis vlastnického práva

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 100 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH