• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Exekuční řízení u správních celků na peněžitá plnění (Kod: 014)

Exekuční řízení u správních celků na peněžitá plnění

 

Popis semináře:
Seminář je svojí koncepcí zaměřen zejména zaměstnancům státní správy – samosprávných celků a centralizovaných správních orgánů, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou neplnění uložených povinností. Poskytuje základní přehled celého procesu správních exekucí s detailním zaměřením na provedení exekuce k vymožení povinnosti nepeněžitého charakteru. 

V rámci semináře bude posluchačům v obecné části vyložena základní problematika správních exekucí, přičemž se lektor v následující speciální části zaměří zejména na provádění exekucí nepeněžních povinností a související problematiku, zejména s ohledem na aktuální jurisprudenci.

Cílem semináře je zvýšit odbornou způsobilost zaměstnanců státní správy na úseku správních exekucí.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 

OBSAH SEMINÁŘE:

Exekuční správní orgány
Procesní předpisy
Základní zásady správního řízení
Speciální zásady správní exekuce
Základní předpoklady pro zahájení správní exekuce
Exekuční tituly
Promlčení a prekluze ve správní exekuci
Způsoby provedení exekuce
Zahájení správní exekuce
Náležitosti exekučního příkazu (obecné, zvláštní)
Exekuce provedením náhradního výkonu
Vyklizení
Odebrání věci
Předvedení
Ukládání donucovacích pokut
Diskuse, dotazy

 

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd. 


Cena: 4 235 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH