• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Ekonomika, finance (Kod: 002)

Ekonomika, finance

Popis semináře
V tomto semináři se manažeři seznámí s principy finančního řízení, naučí se analyzovat finanční výkazy a tyto informace využívat ve své řídící práci. Budou pak lépe chápat důsledky svých rozhodnutí na finanční stránku řízení podniku, což jim usnadní komunikaci nejen s finančními manažery.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Přínos semináře:

a) orientace v základech finančního řízení,
b) schopnost analyzovat data v dostupných finančních výkazech a základě této analýzy rozhodovat,
c) poznání slabých a silných stránek svého podniku,
d) pochopení důsledků vlivu marketingu na finanční řízení,
e) získání přehledu o působení základních makroekonomických vazeb na jejich vlivu na finanční řízení podniku,
f) osvojení základů finanční analýzy,
g) získání informací o zkušenostech s uplatněním finančního řízení v českých podnicích.


OBSAH SEMINÁŘE:

1.Firma z hlediska financí
2.Rozvaha (bilance) a dlouhodobá finanční stabilita
3.Výsledovka (výkaz zisku a ztrát) – řízení tvorby hospodářského výsledku
4.Výkaz cash-flow a toky hotovostí
5.Trh a finance
6.Finanční analýza
7.Finanční management
8.Makroekonomie a evropská integrace
9.Manažerská hra
10.Diskuse,dotazy

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

 

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 630 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH