• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku (Kod: 032)

Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku

Popis semináře:
Seminář je určen zejména advokátům a realitním makléřům. Cílem semináře je předat ucelené a praktické rady týkající se nemovitostí ve vztahu k NOZ. Účastníci mají možnost v návaznosti na seminář využít odborných konzultací týkajících se probíraných témat.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

OBSAH SEMINÁŘE:

Zákon o převodech některých družstevních bytů č. 311/1013 Sb.

Prováděcí právní předpis č. 366/2013 Sb., stanovující způsob výpočtu podlahové plochy jednotky, podrobnosti o správě společných částí a vymezení společných částí

Nové pojetí bytového spoluvlastnictví

Bytové spoluvlastnictví a pozemky

Pojetí společných částí jednotky v zákoně a prováděcím předpise

Hlavní změny v určení velikosti podílu na společných částech domu a dopady těchto změn (výpočet podlahové plochy jednotky podle prováděcího předpisu)

Způsoby vzniku vlastnictví jednotky

Převody vlastnictví jednotek a smlouvy o převodu

Ochrana nájemce při převodu jednotky

Správa společných částí domu jako soubor činností, které jsou v kompetenci SVJ v zákoně a prováděcím předpise

Správa domu bez založení SVJ

Správa domu se založením SVJ

Vznik společenství vlastníků - zásadní změny týkající se vzniku společenství v kodexu

Orgány společenství

Stanovy společenství vlastníků jednotek, jejich přijímání a změny, přizpůsobení „starých stanov“ nové právní úpravě

Náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek

Orgány společenství vlastníků, způsob jejich rozhodování, rozhodování shromáždění a rozhodování per rollam – zásadní změny v kodexu, statutární a další volitelné orgány

Práva a povinnosti vlastníků jednotek

Zánik společenství a zánik bytového spoluvlastnictví

Diskuze, dotazy

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.

V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 630 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH