• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Správní řízení a jiné postupy dle správního řádu pro úředníky samosprávných celků (Kod: 030)

Správní řízení a jiné postupy dle správního řádu pro úředníky samosprávných celků

Popis semináře:
Seminář je určen zejména pro úředníky územních samosprávných celků obou úrovní, tj. obcí i krajů.

Místo konání:
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
 
Datum konání:
bude upřesněno
 
Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Obsah:
I. Základní zásady činnosti správních orgánů
Výklad se bude soustředit na zásady správního řízení a činnosti orgánů veřejné správy vůbec. Vedle této problematiky bude diskutován předmět úpravy správního řádu a vztah správního řádu k předpisům zvláštní části správního práva upravujícím speciální správní řízení. Rozebrány budou také některé teoretické otázky správního práva procesního a jeho postavení v systému práva.

II. Správní řízení
Tento vzdělávací předmět se zaměřuje především na problematiku správního řízení jako takového, a to jak dle části druhé, tak i dle části třetí správního řádu. Výklad se bude věnovat správním orgánům i účastníkům řízení, přičemž průběh řízení bude vysvětlován chronologicky – od aktivity před samotným zahájením řízení přes zahájení a průběh řízení v prvním stupni až po ukončení řízení. Významný prostor bude věnován také řádným i mimořádným opravným prostředkům směřujícím proti rozhodnutím správních orgánů a nucenému výkonu pravomocných a vykonatelných správních rozhodnutí. Výklad části druhé správního řádu bude doplněn o výklad části třetí tohoto procesního předpisu, která upravuje řízení v některých specifických případech. Vzdělávací předmět bude přizpůsoben pro účely úředníků územních samosprávných celků a bude reflektovat aktuální judikaturu správních soudů.

III. Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy a jiné formy činnosti správních orgánů
V rámci tohoto vzdělávacího předmětu budou probrány formy činnosti správních orgánů odlišné od správních rozhodnutí. Stranou zájmu zůstanou ty formy činnosti, které jsou normativní povahy, neboť seznámení s nimi je předmětem samostatného vzdělávacího programu. Důkladně však bude pojednáno o právní úpravě tzv. jiných aktů – osvědčení, vyjádření, sdělení apod. (viz zejm. část čtvrtá správního řádu). Prostor bude věnován i úpravě všech tří typů veřejnoprávních smluv (část pátá správního řádu) a problematice aktů stojících na pomezí mezi akty individuálními a normativními, tj. opatřením obecné povahy (část šestá správního řádu). Samozřejmostí je kritická reflexe aktuální judikatury.
 


V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.
 
V ceně semináře je zahrnuta 21% sazba DPH, studijní podklady, občerstvení a oběd.


Cena: 3 000 Kč
Množství: 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH