• Vytisknout
Postavení podnikatele okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Veřejná správa Obchodní etika a komunikace Účetnictví podnikatele Základy trestního práva Povinně volitelný předmět
Modul 2 Správní právo Právní ochr. prům. vlast Ekonomika podniku Hospodářské trest. právo Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie závěrečné práce        


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Korporátní právo Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Hospodářská soutěž Správní řízení E-goverment Risk management
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Právo a integrace v rámci EU Pojem demokratického státu v judikatuře    
Právo a řízení podniku okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Správní právo 1 Právní postavení podnikatelů Základy managementu Ekonomie v podnikání Povinně volitelný předmět
Modul 2 Hospodářská soutěž Strategický a risk management Hospodářské trestní právo Správní právo 2 Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie závěrečné práce        


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Korporátní právo Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Právo a integrace v rámci EU Správní řízení E-goverment  
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Pojem demokratického státu v judikatuře   Občanské právo I Občanské právo II      
Právo okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Správní právo 1 Trestní právo 1 Právní ochrana průmyslového vlastnictví - nekalá soutěž Finanční řízení podniku Povinně volitelný předmět
Modul 2 Správní právo 2 Strategický a risk management Právní ochrana průmyslového vlastnictví - ochranné známky Trestní právo 2 Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie závěrečné práce        


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Korporátní právo Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Hospodářská soutěž Správní řízení E-goverment Daňová optimalizace
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Právo a integrace v rámci EU  Pojem demokratického státu v judikatuře Občanské právo I       Občanské právo II
Právo okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Správní právo 1 Trestní právo procesní Právní ochrana průmyslového vlastnictví 1 Daňová optimalizace Povinně volitelný předmět
Modul 2 Správní právo 2 Trestní právo hmotné Právní ochrana průmyslového vlastnictví 2 Strategický a risk management Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie závěrečné práce        


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Obchodní korporace Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Hospodářská soutěž Správní řízení E-goverment  
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Právo a integrace v rámci EU  Pojem demokratického státu v judikatuře Rodinné právo  
Právo a management okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Ekonomie v podnikání Etika a profesionalita při podnikání Volba tématu závěrečné práce Teorie práva Povinně volitelný předmět
Modul 2 Daňová optimalizace Komunikační dovednosti vrcholového managementu Občanská politika a stát Trestní právo 1 Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie a struktura právní vědy Trestní právo 2 Media, public relations Právní ochrana průmyslového vlastnictví 1 Povinně volitelný předmět
Modul 4 Strategický a risk management Právní ochrana průmyslového vlastnictví 2 Mezinárodní právo a obchod Metodologie závěrečné práce Povinně volitelný předmět


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Obchodní korporace Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Hospodářská soutěž Správní řízení E-goverment  
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Právo a integrace v rámci EU  Pojem demokratického státu v judikatuře  Rodinné právo  

Vzdělávací programy    

     


Program BBA  Bachelor of Business Administration – právní specializace postavení podnikatele

Program MBA Master of Business Administration právní specializace - právo a řízení podniku

 

Program DBA   Doctor of Business Administration právní specializace - právo


Program LL.M.    Master of Laws právní specializace - právo

  

Program LL.D.    Legal Law Doctor právní specializace - právo