• IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
 • IDEA--IQ, a.s.
Postavení podnikatele okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Veřejná správa Obchodní etika a komunikace Účetnictví podnikatele Základy trestního práva Povinně volitelný předmět
Modul 2 Správní právo Právní ochr. prům. vlast Ekonomika podniku Hospodářské trest. právo Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie závěrečné práce        


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Korporátní právo Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Hospodářská soutěž Správní řízení E-goverment Risk management
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Právo a integrace v rámci EU Pojem demokratického státu v judikatuře    
Právo a řízení podniku okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Správní právo 1 Právní postavení podnikatelů Základy managementu Ekonomie v podnikání Povinně volitelný předmět
Modul 2 Hospodářská soutěž Strategický a risk management Hospodářské trestní právo Správní právo 2 Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie závěrečné práce        


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Korporátní právo Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Právo a integrace v rámci EU Správní řízení E-goverment  
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Pojem demokratického státu v judikatuře   Občanské právo I Občanské právo II      
Právo okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Správní právo 1 Trestní právo 1 Právní ochrana průmyslového vlastnictví - nekalá soutěž Finanční řízení podniku Povinně volitelný předmět
Modul 2 Správní právo 2 Strategický a risk management Právní ochrana průmyslového vlastnictví - ochranné známky Trestní právo 2 Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie závěrečné práce        


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Korporátní právo Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Hospodářská soutěž Správní řízení E-goverment Daňová optimalizace
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Právo a integrace v rámci EU  Pojem demokratického státu v judikatuře Občanské právo I       Občanské právo II
Právo okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Správní právo 1 Trestní právo procesní Právní ochrana průmyslového vlastnictví 1 Daňová optimalizace Povinně volitelný předmět
Modul 2 Správní právo 2 Trestní právo hmotné Právní ochrana průmyslového vlastnictví 2 Strategický a risk management Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie závěrečné práce        


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Obchodní korporace Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Hospodářská soutěž Správní řízení E-goverment  
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Právo a integrace v rámci EU  Pojem demokratického státu v judikatuře Rodinné právo  
Právo a management okruh 1 okruh 2 okruh 3 okruh 4 okruh 5
Modul 1 Ekonomie v podnikání Etika a profesionalita při podnikání Volba tématu závěrečné práce Teorie práva Povinně volitelný předmět
Modul 2 Daňová optimalizace Komunikační dovednosti vrcholového managementu Občanská politika a stát Trestní právo 1 Povinně volitelný předmět
Modul 3 Metodologie a struktura právní vědy Trestní právo 2 Media, public relations Právní ochrana průmyslového vlastnictví 1 Povinně volitelný předmět
Modul 4 Strategický a risk management Právní ochrana průmyslového vlastnictví 2 Mezinárodní právo a obchod Metodologie závěrečné práce Povinně volitelný předmět


Povinně volitelný předmět Právní angličtina Obchodní korporace Průmyslová práva Úpadkové právo Územní samospáva a občan Správa pohledávek Ruský jazyk pro práv.
  Právní němčina Základy řízení podniku Autorské právo Hospodářská soutěž Správní řízení E-goverment  
  Občanská společnost a stát Teorie národního hospodářství Právo a politika Právo a integrace v rámci EU  Pojem demokratického státu v judikatuře  Rodinné právo  

Vzdělávací programy    

     


Program BBA  Bachelor of Business Administration – právní specializace postavení podnikatele

 • Tento vzdělávací program je považován za samostatný nejnižší stupeň profesního vzdělání. Je určen absolventům středních škol, kteří mají minimální nebo vůbec žádnou manažerskou praxi. Velkou výhodou tohoto programu je, že umožňuje posluchači po úspěšném absolvování plynule navázat na vyšší stupeň profesního vzdělávání - MBA a to i těm posluchačům, kteří nesplňují kritérium dosaženého vzdělání či adekvátní délku praxe, jako vedoucí pracovník.
 • Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby posluchač získal základní právní znalosti, které jsou nezbytné při jednáních s obchodními partnery, při přípravě jednoduchých právních dokumentů, při přípravě podkladů pro vedení účetnictví a jeho následného vyhodnocení.
 • Vzdělávání je rozvrženo do 3 modulů. V prvém a druhém modulu je třeba absolvovat pět okruhů a v rámci třetího modulu jeden okruh. Vzdělávání je ukončeno obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou profesní zkouškou.

Program MBA Master of Business Administration právní specializace - právo a řízení podniku

 • Tento vzdělávací program je  určen pro stávající manažery, zejména ty s vysokoškolským vzděláním, kteří mají snahu prohloubit svoje již získané znalosti v právních disciplínách.
 • Vzdělávání je rozvrženo do 3 modulů. V prvém a druhém modulu je třeba absolvovat pět okruhů a v rámci třetího modulu jeden okruh. Vzdělávání je ukončeno obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou profesní zkouškou.

 

Program DBA   Doctor of Business Administration právní specializace - právo

 • Jedná se o prestižní a náročný edukační program, který je určen pro vrcholové manažery a vysoké úředníky ve státní správě, kteří potřebují k výkonu svojí profese hluboké znalosti z oblasti práva a podnikání.
 • Vzdělávání je rozvrženo do čtyř modulů, kdy v každém modulu je nutné absolvovat pět okruhů. V prvním modulu si posluchač volí téma závěrečné práce, kterou začíná zpracovávat pod vedením svého školitele. V posledním modulu v rámci okruhu Metodologie závěrečné práce posluchač dokončuje svoji závěrečnou práci pod vedením školitele. Vzdělávání je ukončeno obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou profesní zkouškou. 


Program LL.M.    Master of Laws právní specializace - právo

 • Tímto vzdělávacím programem obvykle procházejí vrcholní manažeři a vyšší pracovníci státního aparátu, kteří se zabývají podnikovým právem a chtějí získat hlubší znalosti v právních oborech, které souvisejí s výkonem jejich zaměstnání.
 • Vzdělávání je rozvrženo do 3 modulů. V prvém a druhém modulu je třeba absolvovat pět okruhů a v rámci třetího modulu jeden okruh. Vzdělávání je ukončeno obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou profesní zkouškou.

  

Program LL.D.    Legal Law Doctor právní specializace - právo

 • Tento edukační program je výlučně určený pro advokáty, notáře, soudce a soudní exekutory s praxí. Charakteru cílové skupiny je podřízena obsahová skladba i metoda vzdělávání. Vzdělávání je rozvrženo do 3 modulů. V prvém a druhém modulu je třeba absolvovat pět okruhů a v rámci třetího modulu jeden okruh. Vzdělávání je ukončeno obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou profesní zkouškou.