• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

Předpoklady pro přijetí:

 

  • Pro přijetí do programu BBA vyžadujeme absolvování úplného středoškolského studia s maturitou a vykonání přijímacího pohovoru před komisí. V rámci přijímacího pohovoru budou ověřovány znalosti uchazeče ze společenskoprávního základu a základy managementu.
 
  • Pro přijetí do programu MBA vyžadujeme ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na úrovní bakalářského studia, nebo absolvování postgraduálního vzdělávání ve vzdělávacím programu BBA. Případně je možné toto studium prominout za předpokladu doložení skutečné manažerské pozice v délce trvání alespoň 5 let, mezi které se počítá i výkon funkce statutárního orgánu. Dále je nutné vykonat přijímací pohovor před komisí. V rámci rámci něj jsou ověřovány základní znalosti uchazeče z platného práva. Je nezbytné, aby uchazeč prokázal více než základní orientaci v níže uvedených zákonech: Ústava ČR a Listina základních práv a svobod; Občanský zákoník; Zákon o obchodních společnostech a družstvech; Trestní zákoník a trestní řád; Občanský soudní řád; Správní řád; Zákon o účetnictví; Zákon o finanční správě ČR.
 
  • Pro přijetí do programu DBA vyžadujeme ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni popřípadě absolvování postgraduálního vzdělávání ve vzdělávacím programu MBA, nebo LL.M., publikační činnost a vykonání přijímacího pohovoru před komisí. Při přijímacím pohovoru je kladen důraz na ověření předpokladů k vědecké činnosti a ověření jazykových schopností uchazeče (dva jazyky, jeden s aktivní, druhý s pasivní znalostí). V rámci přijímacího pohovoru jsou ověřovány podstatné znalosti (na úrovni státní zkoušky) uchazeče z platného práva. Je nezbytné, aby uchazeč prokázal orientaci v níže uvedených zákonech: Ústava ČR a Listina základních práv a svobod; Občanský zákoník; Zákon o obchodních společnostech a družstvech; Trestní zákoník a trestní řád; Občanský soudní řád; Správní řád; Zákon o účetnictví; Zákon o finanční správě ČR.

 

  • Pro přijetí do programu LL.M. vyžadujeme ukončené vysokoškolské vzdělání nebo absolvování postgraduálního vzdělávání ve vzdělávacím programu MBA  a vykonání přijímacího pohovoru před komisí. V rámci přijímacího pohovoru jsou ověřovány základní znalosti uchazeče z platného práva. Je nezbytné, aby uchazeč prokázal více než základní orientaci v níže uvedených zákonech: Ústava ČR a Listina základních práv a svobod; Občanský zákoník; Zákon o obchodních společnostech a družstvech; Trestní zákoník a trestní řád; Občanský soudní řád; Správní řád; Zákon o účetnictví; Zákon o finanční správě ČR.
 
  • Pro přijetí do programu LL.D. vyžadujeme ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo zakončené rigorózní zkouškou, nejméně tříletou praxi v pozici vrcholového managementu, advokáta, soudce, notáře, nebo soudního exekutora a vykonání přijímacího pohovoru před komisí. V rámci něj jsou ověřovány podstatné znalosti uchazeče z platného práva. Je nezbytné, aby uchazeč prokázal výtečnou orientaci v níže uvedených zákonech: Ústava ČR a Listina základních práv a svobod; Občanský zákoník; Obchodní zákoník; Občanský zákoník; Zákon o obchodních společnostech a družstvech; Trestní zákoník a trestní řád; Občanský soudní řád; Soudní řád správní; Zákon o účetnictví; Zákon o finanční správě ČR.
 
Pro všechny vzdělávací programy pak vyžadujeme od našich posluchačů vysokou úroveň logického myšlení a komunikačních dovedností. Vítána je pasivní znalost angličtiny, kromě DBA programu, kde je znalost jazyků nezbytná.