• IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.
  • IDEA--IQ, a.s.

 

  

Obecné  

Vzhledem ke stále se zvyšují poptávce po kvalitních, vzdělaných řídících pracovnících, je zřejmé, že dnes již nepostačuje pouhá výuka základních dovedností na vysokých školách, které většinou posluchače nepřipraví pro praxi. Dříve postačovalo vysokoškolské vzdělání k určitému zvýhodnění při získávání vhodného zaměstnání, v dnešní době je ale již považováno za standard. Další stupeň vzdělání, zejména s důrazem na management, právo a ekonomii, je při získávání lepšího pracovního uplatnění nezbytný, zejména pak v zahraničních společnostech, které tuzemské tituly neznají a vítají proto uchazeče, kteří absolvovali vzdělání, při kterém jim byl udělen titul, který znají ze své domovské země. Určitě to ale neznamená, že absolutoriem na našem institutu  automaticky posluchač získá zaměstnání, které požaduje.

Získání dalšího vzdělání není ale jen výhodou pro uchazeče o zaměstnání, ale může být i klíčem k dalšímu profesnímu postupu u stávajícího zaměstnavatele a dokonce někteří zaměstnavatelé podporují další vzdělávání svých zaměstnanců, neboť ve stále rychlejším světě je nutné, aby se zaměstnavatel dokázal rychleji přizpůsobovat měnícím se podmínkám trhu. Národní institut vzdělávání se tak snaží zejména rozšiřovat vzdělání posluchačů tak, aby byli v daném oboru silnými osobnostmi, měli nezbytný odborný rozhled (teoretický i praktický) a dokázali co nejefektivněji řešit aktuální manažerskoprávní potřeby při chodu podniku. Naše koncepce se oproti jiným vzdělávacím programům běžně poskytovaným, snaží přinést nejen vysokou kvalitu výuky (což je samozřejmé), ale zejména individuální přístup v potřebách posluchačů, jak v oblasti jejich vzdělávání, tak i v dalších oblastech. Pro naše programy máme speciálně vybrané odborníky v daném oboru, kteří jsou všichni napojeni na praxi. Nejde jen o odborníky, kteří učí na vysoké škole, ale o specialisty, z nichž mnozí kromě praxe učí i na vysokých školách. Mají také za sebou bohatou vědeckou a publikační praxi.